3.68

دانشجو

لورم ایپسوم متن ساختگی از طراحان گرافیک است.

92%

بهترین 1398

لورم ایپسوم متن ساختگی از طراحان گرافیک است.

95%

بهترین 1399

لورم ایپسوم متن ساختگی از طراحان گرافیک است.

چرا تحصیل در Turitor ؟

دریابید که چرا Turitor نمرات برتر را کسب می کند دانشجویان موفق ما

چرا تحصیل در Turitor ؟

بورسیه ها و هزینه ها

در مورد هزینه های احتمالی و دانشجویی ، وام و بورس تحصیلی

بورسیه ها و هزینه ها

پردیس را کشف کنید

توریتور دارای سه دانشگاه اطراف لندن، مکانهای ما را بررسی کنید

پردیس را کشف کنید

آماده پیوستن به ما؟

اکنون برای تحصیل در AUT اقدام کنید. گرفتن اطلاعات در مورد شرایط ورود

آماده پیوستن به ما؟